Prawie wszystko to, co nas…

Prawie wszystko to, co nas otacza, a zarazem wyszło spod ludzkiej ręki, zostało stworzone przez mężczyzn. Gdyby nie mężczyzna, kobieta nie byłaby w stanie zajść w ciążę. Od tysięcy lat to mężczyźni tworzyli kolejne cywilizacje. Miasta, drogi, pojazdy, wynalazki, organizacje, systemy, koncepcje, idee, teorie, dzieła sztuki i architektury, arcydzieła sztuki użytkowej, wszystko to stworzyli mężczyźni. To mężczyźni dzięki swojemu intelektowi wpływali na rozwój poszczególnych dziedzin nauki. Gdziekolwiek nie spojrzeć, mężczyźni robią od kobiet wszystko lepiej. Z wyjątkiem, odnosząc się do tak zwanego życia rodzinnego, kłamstwa, manipulacji i rodzenia dzieci.  Paradoksalne jest, że spora ilość (nie wszystkie) współczesnych kobiet ma tak ogromnie ułatwione życie właśnie dzięki urządzeniom stworzonym przez mężczyzn, dzięki ich wysiłkowi i energii, a zarazem uznaje, iż ich życie jest ciężkie ponad miarę, ponieważ muszą włączyć pralkę, czajnik elektryczny, nacisnąć guzik na panelu termostatu, albo na obudowie odkurzacza, poruszać żelazkiem i spędzać czas z małym dzieckiem, nazywając to wszystko ciężką pracą, o której najwyraźniej nie mają pojęcia. Istotnie, jeszcze sto lat temu kobieta musiała ciężko pracować aby wspomagać mężczyznę i wspólnie z nim tworzyć rodzinę.

Przeciętny mężczyzna był, jest i będzie inteligentniejszy niż przeciętna kobieta.

Wyobrazić można sobie świat bez mężczyzn, istniejący od tysięcy lat. Na jakim poziomie świat ten by się znajdował? Wystarczy zabrać z niego wszystko to, co zostało stworzone przez mężczyzn a mielibyśmy rzeczywistość, w której mieszka się w szałasach i gdzie osiągnięciem byłoby przeżycie kolejnej nocy.

Mężczyźni tak naprawdę nie potrzebują kobiet, jednak, jak pisałem w innym wpisie, są zaprogramowani na odczuwanie przyjemności wynikającej z kontaktu z nimi. Lubią kobiety, kochają je, poza tym są one potrzebne do rodzenia dzieci. Wszystkim młodym wiekiem  czytelnikom radzę dać sobie kilkanaście lat na zebranie doświadczeń w tej mierze. Zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia, dla przykładu, młodego, zadowolonego (jeszcze) męża, mój punkt widzenia jest absolutnie niestosowny, pozbawiony sensu, krzywdzący dla kobiet a przede wszystkim wywołujący dysonans poznawczy. Jednak prędzej czy później, o ile tylko spomiędzy uszu takich mężczyzn nie wyparuje instrument do myślenia, dojdą niechybnie do nowych  wniosków. Stanie się to tym szybciej we współczesnej rzeczywistości, w której jest coraz mniej kobiet, które się do czegokolwiek nadają, w tym do tego, żeby je kochać.

Co na to wszystko współczesna nauka? Czy istnieją jakiekolwiek wyniki badań naukowych, które potwierdzają, że przeciętnie mężczyźni są inteligentniejsi od kobiet? Czy istnieją zatem wyniki badań naukowych, które potwierdzają to, co każdy tak naprawdę wie? Otóż są.

Z wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie wynika, że większa objętość mózgu  w przypadku mężczyzn pozostaje w bezpośrednim związku z wyższym u nich – w porównaniu do kobiet –  ilorazem inteligencji (średnio o 4 punkty).

W badaniu tym ustalono również, iż mózg mężczyzny ma pojemność 1,2 litra, natomiast mózg kobiety 1 l.

Powierzchnia całkowita kory mózgowej w przypadku mężczyzn wynosi, zgodnie z wynikami badania, 1850 cm2zaś w przypadku kobiet 1630 cm2.

Zgodnie z treścią pracy naukowej pod tytułem „The Science of Sex Differences in Science and Mathematics“ (Różnice pomiędzy płciami w nauce i matematyce), mężczyźni przewyższają kobiety jeżeli chodzi o osiągnięcia w naukach, takich jak matematyka, fizyka, chemia, inżynieria mechaniczna, nauki komputerowe czy astronomia.

W pracy naukowej „Sexual dimorphism of brain developmental trajectories during childhood and adolescence”wynika, że mózg mężczyzny ma większą pojemność od mózgu kobiety o 8-10%, zaś różnice w ilorazie inteligencji wynoszą przeciętnie 4 punkty na korzyść mężczyzn.

Podobne wnioski wyciągnięte zostały przez Artura Jensena, autora publikacji naukowej „Sex differences on the WISC-R”. Stosunek mężczyzn o wysokim ilorazie inteligencji  do kobiet o takim ilorazie wynosi przeciętnie 2:1. Dla przykładu wskazuje się, że stosunek taki osiągnięty jest wśród zamieszkujących Toronto członków kanadyjskiej Mensy. W 2007 r. Mensa Toronto zrzeszała 150 mężczyzn i i 83 kobiety. Średni iloraz inteligencji u mężczyzn i kobiet jest mniej więcej taki sam w wieku poniżej 15 lat. Iloraz ten wzrasta w przypadku mężczyzn po ukończeniu 15 roku życia (w stosunku do kobiet). Wpływ różnic płciowych w ilorazie inteligencji jest największy na wysokim poziomie inteligencji. Stosunek mężczyzn do kobiet o wysokim ilorazie inteligencji wynosi 2:1.  Analiza danych, dotyczących zależności pomiędzy ilością kobiet uczących się na poziomie college’u w Stanach Zjednoczonych a średnim ilorazem inteligencji wszystkich uczących się tam  prowadzi do wniosku, iż im bardziej zdominowany ilościowo przez kobiety jest dany college, tym niższy iloraz inteligencji, biorąc pod uwagę średnią  uczących się w nich osób.  Z badań naukowych wynika również, iż większa pojemność mózgu mężczyzny przekłada się na zwiększoną aż o 16% ilość neuronów w korze mózgowej w stosunku do mózgu kobiety. Istnieją zasadnicze różnice w połączeniach nerwowych w mózgu pomiędzy kobietami a mężczyznami. W przypadku mężczyzn stwierdzono lepsze połączenie pomiędzy przednią a tylną częścią mózgu jak również większą aktywność w poszczególnych półkulach. W przypadku kobiet lepiej są natomiast połączone półkule prawa i lewa. Wynika z tego, że mężczyzna przeciętnie ma większą zdolność uczenia się i rozwiązywania danego zadania, natomiast kobieta powinna z założenia posiadać lepiej rozwinięte umiejętności społeczne (czytaj: mówienie za dużo, zrzędzenie, manipulacja, kłamstwo, lepsze zapamiętywanie słów, lepsze zapamiętywanie twarzy). Mężczyźni i kobiety nie są ani tacy sami ani  równi. W żadnym razie nie należy tego rozumieć w ten sposób, iż każdy nie zasługuje na równe szanse w życiu. Niezależnie od tego, co kto uważa na temat pochodzenia człowieka, mężczyźni i kobiety z jednej strony stworzeni zostali do czego innego, z drugiej strony zasługujemy na takie same szanse w życiu, jednak powinny one wynikać wyłącznie z umiejętności, zdolności i wyników, a nie z płci danej osoby. Nie powinno się więc obniżać standardów, umożliwiających dostęp do danej dziedziny aktywności ludzkiej tylko po to, aby umożliwić do niej dostęp przedstawicieli jednej z płci – kobietom.

#rozowepaski #niebieskiepaski #zwiazki #seks #nauka #neuropa #gruparatowaniapoziomu #pasta

Comments are closed.