1,5°C… 2°C… 3°C… 4°C -…

1,5°C… 2°C… 3°C… 4°C – porównanie następstw zmiany klimatu – znalezisko

Średnia temperatura powierzchni Ziemi w wyniku powodowanej przez nas zmiany klimatu wzrosła już o ponad 1°C powyżej wartości z epoki przedprzemysłowej. Jeśli szybko nie zredukujemy emisji gazów cieplarnianych to w latach 2030. wzrost temperatury może sięgnąć 1,5°C, do 2100 roku powyżej 4°C, a później nawet 2-3 razy tyle. Co przyniosą nam takie zmiany? Czego możemy uniknąć, ograniczając ocieplenie?

Polecam nowy artykuł ze strony Nauka o klimacie

Spadek produkcji żywności: Wzrost temperatury, susze i destabilizacja wzorców pogodowych będą mieć poważne następstwa dla światowej produkcji żywności. Każdy stopień wzrostu temperatury oznacza redukcję globalnych plonów pszenicy o 6%, ryżu i soi o 3%, a kukurydzy o 7%

Wzrost światowego poziomu morza: Ocieplanie się klimatu przyczynia się do wzrostu światowego poziomu morza na dwa sposoby: poprzez rozszerzalność termiczną wody oraz przez topnienie lądolodów i lodowców, z których woda spływa do oceanów. W scenariuszu ocieplenia o 1,5°C do 2100 roku permanentnie zalane zostaną tereny zamieszkane obecnie przez 46 mln ludzi

#swiat #nauka #globalneocieplenie #klimat #gruparatowaniapoziomu #naukaoklimacie #ligamozgow #liganauki #mikroreklama #zmianyklimatu

Comments are closed.