Mircy pamiętajcie, jakby wam…

Mircy pamiętajcie, jakby wam kiedyś domestosa w łazience zabrakło:

#neuropa #bekazkatoli #heheszki #nauka #tysiacurojenniezaleznychmediow

Comments are closed.