Fronda.pl: Odrzucenie świata…

Fronda.pl: Odrzucenie świata duchów jest przesądem pseudonaukowym, postoświeceniowym, które na kilka wieków zamroczyło kulturę i edukację europejską

Dusze czyśćcowe są pobożne i mają tę świadomość pozwolenia Bożego oraz władzy Kościoła, w tym na przykład wartości Mszy św. jako pomocy w ich uwolnieniu. Duchy spirytyzmu są często obojętne na te sprawy lub nawet wrogie Chrystusowi czy Kościołowi, o czym świadczy choćby gwałcenie zakazów odnośnie seansów spirytystycznych.

Kościół i jego problemy…
#neuropa #tysiacurojenniezaleznychmediow #bekazkatoli #ciekawostki #nauka #rakcontent

Comments are closed.