Najbardziej wyrazisty akt…

Najbardziej wyrazisty akt publicznej agonii nauki miał miejsce, jak uważam, w dniu nadawania mnichowi Rydzykowi stopnia doktora filozofii. Nic bardziej szyderczego wobec rzeczywistych pracowników szkół wyższych niż ten, w tym wypadku pusty ośmieszony tytuł przed nazwiskiem będącym alegorią absolutnego przeciwieństwa wiedzy, kultury, autorytetu i przyzwoitości. Nic bardziej komicznego, błazeńskiego i ohydnego niż na stojącym potem w Brukseli na stole karteluszku wyrazy: phil. doc. jako godność ojca ciemności w nieskładnym, niepoprawnym języku twierdzącego przed Europą, iż kraj nasz jest totalitarny.
Anatol Ulman 1931-2013
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1995
#cytaty #katolicyzm #nauka #pseudonauka #polska #edukacja #bekazkatoli #ateizm #filozofia

Comments are closed.