– Panie Schrödinger mam dla…

– Panie Schrödinger mam dla pana dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą.

#heheszki #fizyka #nauka #fizykakwantowa

Comments are closed.