Naukowcy zbadali ponad 63 000…

Naukowcy zbadali ponad 63 000 uczestników, którzy na początku wskazywali, czy są ateistami, wyznawcami jakiejś religii, czy agnostykami. Następnie każda osoba musiała wykonać 30-minutowy zestaw 12 zadań poznawczych, które mierzyły planowanie, rozumowanie, uwagę i pamięć.

Naukowcy twierdzą, że niższe wyniki wśród osób religijnych mogą mieć związek z tym, że przy niektórych zadaniach dochodzi do konfliktu między intuicją i logiką.

Jedno z zadań było związane z efektem Stroopa. Zaprojektowano je tak, by stworzyć maksymalny konflikt między odpowiedzią intuicyjną, a logiczną. Zgodnie z przewidywaniami, zadanie to wykazało największe różnice między grupami w myśl założenia, że ludzie religijni bardziej polegają na swojej intuicji.

Wniosek: Ateiści kierują się logiką, ludzie religijni intuicją. Mniej poprawnie politycznie: Ateiści mądrzy, religijni niemądrzy.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153039
#bekazkatoli #takaprawda #gruparatowaniapoziomu #nauka

Comments are closed.